Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

REKISTERIN NIMI
Salon Beauty & Spa Lounge -uutiskirjeen tilaajat

REKISTERINPITÄJÄ
Salon Beauty & Spa Lounge
Vilhonkatu 23
24240 Salo

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisten avulla hallinnoidaan Salon Beauty & Spa Loungen lähettämien uutiskirjeiden tilaajalistoja.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Nimi
– Sähköpostiosoite

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot ovat tilaajien itse antamia.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta mihinkään tarkoitukseen.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Salon Beauty & Spa Loungen tietokantaan jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

info@salonspa.fi
tai
Salon Beauty & Spa Lounge
Vilhonkatu 23
24240 Salo